cursussen

KunstKlas onderscheidt zich van het ‘knutselen’. De nadruk ligt op de educatieve waarde van het programma met beeldende toepassing daarvan. Alle cursussen bevatten -al dan niet laagdrempelig- een deel theorie binnen het gewenste thema, gevolgd door de creatieve, beeldende toepassing. Individueel, of in groepsverband.

Enkele cursusvoorbeelden:

Is er leven op Mars, kun je wonen op de maan? (6-10 jaar)

Volgens de methode verhalend ontwerpen, met als thema ‘wonen’. Kinderen verdiepten zich in het realistische project Mars One. Zij dachten na over een nieuwe planeet, levensvormen, wonen, voedsel, brandstof, enz. De fictief aanwezig zijnde astronaut ‘Wob’, stuurde de kinderen wekelijks een mail met zijn bevindingen en wensen, welke de volgende opdracht omvatte. Er werd samengewerkt met een stadsecoloog voor het bedenken van nieuwe soorten beplanting op de planeet.

Filosofietje met een rietje (groep 3 en 4)

Een bijzondere en leuke cursus, volgens de methode filosoferen met kinderen. Met als centraal thema de vraag ‘is kunst altijd mooi?’. Hiermee werd direct het doel van KunstKlas tot uiting gebracht: de nadruk leggen op het beeldend proces, binnen subthema’s als ‘kun je verliefd worden op een robot?’ en ‘is poep altijd bruin?’

How do you Doodle? (groep 8)

Een cursus met een licht theoretische achtergrond, met als thema de kunststroming Doodle Art. Na een theoretische inleding werd de kinderen gevraagd om dit individueel creatief uit te werken. Vervolgens werd dit nogmaals, maar nu in groepsverband, herhaald om daarmee overleg en samenwerking te stimuleren.