over Kunstklas

‘Juf mag ik wit?’ ‘Je papier is toch al wit?’. Voor zijn 5 jarige neus staan potjes verf met daarin een kwast. Het is niet de bedoeling dat de kwast in een ander potje terecht komt, want dan ‘vervuilt’ de kleur. 4 jaar later merkt de nu 9 jarige neus op: ‘hee, ik heb geen rose en waar is oranje?’ Op zijn palet de primaire kleuren, zwart en wit.

Dit was de aanzet tot het doel van KunstKlas: het stimuleren in zelfstandig nadenken, op creatieve wijze het proces aangaan een oplossing te vinden. Dit heeft een breder positief effect op bijvoorbeeld sociaal maatschappelijk vlak. Hierbij kan onder meer het filosoferen met kinderen worden ingezet; Op basis van thema wordt het gesprek in groepsverband gestimuleerd. Luisteren naar elkaar, samenspel in het bedenken van oplossingen, mogelijkheden, een andere visie, spelen een belangrijke rol in tijden van het individualisme. Vervolgens kan de creatieve opdracht het zojuist besprokene individueel, of in groepsverband omgezet worden tot een beeldend proces. Bewezen is dat dit een positief effect heeft op hoe de toekomstig volwassene omgaat met het zelfstandig of in groepsproces vinden van oplossingen in het algemeen. In het bepalen van het thema sluit KunstKlas altijd zoveel mogelijk aan op wat actueel is binnen de school of instelling. Ter verbetering van deze aansluiting, werd de cursus ‘cultuur op maat’ van CMK gevolgd.

KunstKlas biedt cursussen cultuureducatie en de beeldende toepassing daarvan aan als (naschoolse) activiteit binnen onderwijs- en culturele instellingen. Tevens kan kunstklas worden ingezet voor het geven van workshops aan particulieren en andere groepen waar creativiteit gewenst is.